Dla uczniów

Na tej stronie znajdziesz wszystkie niezbędne informacje i dokumenty potrzebne do Twojej edukacji w Publicznej Szkole Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku. Znajdziesz tutaj szczegóły dotyczące praw i obowiązków ucznia, terminarze ważnych wydarzeń oraz wsparcie w trudnych sytuacjach. Dodatkowo, strona zawiera szczegółowe informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty, w tym harmonogramy, czas trwania poszczególnych części egzaminacyjnych oraz terminy ogłoszenia wyników. Wszystkie materiały zostały starannie pogrupowane, aby ułatwić Ci ich odnalezienie i zrozumienie.

Informacje dla Uczniów

Sekcja dla uczniów zawiera wszystkie niezbędne informacje, dokumenty oraz zasoby wspierające edukację i rozwój w naszej szkole. Znajdziesz tutaj terminarze, prawa i obowiązki uczniów oraz numery telefonów zaufania, które mogą być pomocne w trudnych sytuacjach. Dokumenty zostały pogrupowane, aby ułatwić ich odnalezienie i zrozumienie.

Prawa i Obowiązki Uczniów

Plakat zawierający szczegółowe informacje na temat praw i obowiązków uczniów w szkole. Dokument przedstawia prawa uczniów do nauki, szacunku, bezpiecznych warunków edukacyjnych oraz obowiązki związane z przestrzeganiem regulaminów szkolnych.

Rozmiar: 947 KB

Pobierz
Terminarz Konsultacji Nauczycieli

Dokument zawiera szczegółowy terminarz konsultacji nauczycieli w roku szkolnym 2023/24. Znajdziesz tutaj informacje o dniach tygodnia oraz godzinach, w których poszczególni nauczyciele są dostępni dla uczniów i rodziców. Konsultacje są okazją do omówienia postępów w nauce, rozwiązania ewentualnych problemów oraz uzyskania wsparcia dydaktycznego.

Rozmiar: 37 KB

Pobierz
Wsparcie – Telefony Zaufania

Plakat z numerami telefonów zaufania dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Dokument zawiera numery telefonów, pod którymi można uzyskać wsparcie w sytuacjach kryzysowych, emocjonalnych oraz zdrowotnych.

Rozmiar: 224 KB

Pobierz

Informacje dla ósmoklasisty

Harmonogram Egzaminu Ósmoklasisty 2024

Dokument zawiera szczegółowy harmonogram egzaminu ósmoklasisty, w tym terminy egzaminów głównych i dodatkowych oraz godziny rozpoczęcia poszczególnych części egzaminu.

Rozmiar: 156 KB

Pobierz
Czas Trwania Egzaminu Ósmoklasisty z Poszczególnych Przedmiotów

Tabela przedstawia czas trwania egzaminów z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego, z uwzględnieniem dostosowań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Rozmiar: 92 KB

Pobierz
Terminy Ogłoszenia Wyników i Odbioru Zaświadczeń

Dokument informuje o terminach ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty oraz terminach przekazania zaświadczeń i informacji do szkół i uczniów.

Rozmiar: 58 KB

Pobierz
Oferta Edukacyjna Szkół Powiatu Mińskiego na Rok Szkolny 2024/2025

Dokument zawiera szczegółowe informacje o dostępnych profilach i kierunkach kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w powiecie mińskim, w tym liceach, technikach i szkołach branżowych.

Rozmiar: 162 KB

Pobierz
Terminarz Rekrutacji do Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Mińskiego na Rok Szkolny 2024/2025

Dokument przedstawia harmonogram postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do szkół ponadpodstawowych, w tym terminy składania dokumentów oraz procedury rekrutacyjne.

Rozmiar: 88 KB

Pobierz

Gdzie szukać informacji o egzaminie ósmoklasisty?

Aby uzyskać szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty, warto odwiedzić następujące strony internetowe:

  • Centralna Komisja Egzaminacyjna:
    Oficjalna strona CKE oferuje kompleksowe informacje na temat egzaminu ósmoklasisty na poziomie ogólnopolskim. Znajdziesz tu m.in. aktualności, poradniki, arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat oraz szczegółowe wymagania.
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie:
    Na tej stronie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty, w tym harmonogramy, wymagania egzaminacyjne oraz materiały przygotowawcze. Jest to kluczowe źródło informacji dla uczniów z województwa mazowieckiego.

Menu