Dla rodziców

Witamy na stronie dedykowanej rodzicom uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku. Znajdziecie tutaj wszystkie niezbędne informacje i dokumenty związane z edukacją i wychowaniem Waszych dzieci. Strona została podzielona na kluczowe sekcje, które ułatwią Wam dostęp do najważniejszych materiałów.

Przejdź do:

Rada Rodziców

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓWMICHAEL DE KLERCK
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY RODZICÓWKATARZYNA PODBIELSKA
SKARBNIK RADY RODZICÓWKATARZYNA SZYDŁOWSKA

Szanowni Rodzice, Jak co roku, Rada Rodziców naszej szkoły będzie pomagać w sposób aktywny i zaangażowany. To dzięki Radzie Rodziców między innymi mają miejsce:
– wszelkie konkursy (i nagrody) oraz różnego rodzaju inne aktywności,
– wyjazdy UKS na zawody sportowe,
– zakupy potrzebnego sprzętu szkolnego,
– dofinansowania do remontów infrastruktury i wyposażenia szkoły,
– nagrody końcowo roczne. Działalność Rady nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego rodziców dzieci wnoszonego w formie składki rocznej. Należy podkreślić, że pomimo wzrostów cen wszelkich usług, Rada Rodziców proponuje utrzymanie składki na poziomie z ubiegłego roku (100 zł/rok na pierwsze i drugie dziecko, 50 zł/rok na każde kolejne dziecko). Składkę można uiścić jednorazowo lub w formie mniejszych kwot wpłacanych ratami.
Pomimo, że jest ona dobrowolna, gorąco zachęcamy do jej wniesienia, gdyż ten rok jest szczególnie ważny i wymagający ze względu na obchody 60-lecia naszej szkoły. Składkę można uiścić jednorazowo lub w formie mniejszych kwot wpłacanych ratami.
Pomimo, że jest ona dobrowolna, gorąco zachęcamy do jej wniesienia, gdyż ten rok jest szczególnie ważny i wymagający ze względu na obchody 60-lecia naszej szkoły. Wpłata składek odbywa się przelewem na ***NOWE*** konto: 85 1020 4476 0000 8602 0515 1115 Poza wsparciem finansowym, równie istotna jest aktywność rodziców w formie włączania się w różnorodne akcje szkolne, o których będziemy Państwa informować na bieżąco. Deklarujemy otwartość na wszelkie sugestie i pomysły z Państwa strony. Z góry bardzo i serdecznie dziękujemy za wszelkie wsparcie!
Rada Rodziców PSP w Grzebowilku

Harmonogram zebrań z rodzicami

Sekcja Harmonogram Zebrań z Rodzicami zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące terminów i tematyki zebrań organizowanych w naszej szkole. Rodzice znajdą tutaj szczegółowe informacje na temat spotkań klasowych, dni otwartych oraz konsultacji indywidualnych z nauczycielami. Celem tych spotkań jest omówienie bieżących spraw związanych z edukacją i wychowaniem dzieci oraz współpraca między rodzicami a szkołą.

TerminTematyka / CelOdpowiedzialny
11 IX 2023Spotkania klasowe organizacyjne.Dyrektor
Wychowawcy
14 XI 2023Zebranie ogólne (klasowe) / szkoleniowe.
Dzień otwarty.
Dyrektor
Nauczyciele
10 I 2024Zebranie ogólne podsumowujce.
Zebranie klasowe.
Dyrektor
Wychowawcy
11 IV 2024Zebranie ogólne (klasowe).
Dzień otwarty.
Dyrektor
Nauczyciele
Cały rok szkolnyKonsultacje indywidualne dla rodziców według grafiku.Nauczyciele
Plan zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

Terminarz Konsultacji Nauczycieli

Dokument zawiera szczegółowy terminarz konsultacji nauczycieli w roku szkolnym 2023/24. Znajdziesz tutaj informacje o dniach tygodnia oraz godzinach, w których poszczególni nauczyciele są dostępni dla uczniów i rodziców. Konsultacje są okazją do omówienia postępów w nauce, rozwiązania ewentualnych problemów oraz uzyskania wsparcia dydaktycznego.

Rozmiar: 37 KB

Pobierz

Rekrutacja

Sekcja rekrutacja zawiera wszystkie niezbędne dokumenty i informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku. Rodzice znajdą tutaj harmonogramy rekrutacji, wnioski oraz załączniki potrzebne do zapisania dziecka do szkoły lub przedszkola. Dokumenty zostały pogrupowane, aby ułatwić ich odnalezienie i zrozumienie zasad rekrutacji.

Harmonogramy Rekrutacji

Harmonogram Rekrutacji do Przedszkola

Harmonogram czynności rekrutacyjnych do przedszkoli publicznych, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozmiar: 30 KB

Pobierz
Harmonogram Rekrutacji do Klasy I

Dokument zawiera szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do klas I szkół podstawowych.

Rozmiar: 28 KB

Pobierz
Harmonogram Rekrutacji Dzieci 6-letnich

Dokument określa harmonogram rekrutacji dla dzieci 6-letnich do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025.

Rozmiar: 30 KB

Pobierz
Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025

Zarządzenie Burmistrza Siennicy dotyczące harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz klas I szkół podstawowych.

Rozmiar: 348 KB

Pobierz

Wnioski Rekrutacyjne

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I

Formularz wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I w Publicznej Szkole Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego na rok szkolny 2024/2025.

Rozmiar: 132 KB

Pobierz
Wniosek o przyjęcie dziecka 3-4-5-letniego do oddziału przedszkolnego

Formularz wniosku o przyjęcie dziecka w wieku 3-5 lat do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025.

Rozmiar: 163 KB

Pobierz
Wniosek o przyjęcie dziecka 6-letniego do oddziału przedszkolnego

Formularz wniosku o przyjęcie dziecka 6-letniego do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego na rok szkolny 2024/2025.

Rozmiar: 163 KB

Pobierz

Potwierdzenia i Oświadczenia

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego

Formularz potwierdzający wolę przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego.

Rozmiar: 59 KB

Pobierz

Menu