Strefa

Witamy w Strefie, która jest centralnym miejscem dostępu do najważniejszych informacji i zasobów dla rodziców, uczniów oraz pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku. Wybierz odpowiednią sekcję, aby znaleźć potrzebne informacje i dokumenty:

Dla uczniów

Dla Uczniów

Sekcja dla uczniów oferuje dostęp do najważniejszych informacji dotyczących Waszej edukacji. Znajdziecie tutaj prawa i obowiązki ucznia, terminarze wydarzeń szkolnych, wsparcie w trudnych sytuacjach oraz szczegółowe informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty. Wszystkie zasoby są starannie pogrupowane, aby ułatwić ich odnalezienie i zrozumienie.

Dla rodziców

Dla Rodziców

Sekcja dla rodziców zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące edukacji i wychowania Waszych dzieci. Znajdziecie tutaj harmonogram zebrań z rodzicami, dokumenty rekrutacyjne, terminarze oraz ważne ogłoszenia. Naszym celem jest zapewnienie przejrzystości i ułatwienie współpracy między szkołą a rodzicami.

Dla pracowników

Dla Pracowników

Sekcja dla pracowników jest przeznaczona dla nauczycieli i personelu szkoły. Znajdziecie tutaj regulaminy, arkusze obserwacyjne, sprawozdania oraz inne ważne dokumenty związane z Waszą pracą. Wszystkie materiały są zorganizowane w sposób, który ułatwia szybkie i efektywne znalezienie potrzebnych informacji.

Menu