Samorząd uczniowski

Celem Samorządu Uczniowskiego jest wzmacnianie integracji, współpracy oraz koleżeństwa jak również rozwijanie przedsiębiorczości, pomysłowości i kreatywności. Uczniowie rozwijają umiejętności planowania i organizacji przedsięwzięć oraz kształtują poczucie odpowiedzialności za podejmowane i realizowane działania.

Uczniowie należący do Samorządu bardzo chętnie i z zaangażowaniem pracują w Samorządzie.

Dzielą się swoimi pomysłami oraz współpracują w ich realizowaniu.

Osiągnięte działania w drugim semestrze:

  1. Organizacja i przeprowadzenie Balu Karnawałowego oraz kawiarenki.
  2. Zorganizowanie Walentynek: zrobienie walentynkowej skrzynki, przeprowadzenie poczty walentynkowej – rozdawanie walentynek
  3. Tłusty Czwartek – rozdawanie pączków
  4. Rozdawanie upominków z okazji Dnia Kobiet
  5. Zorganizowanie i przeprowadzenie Konkursu Talentów z okazji Pierwszego Dnia Wiosny

Zaplanowane działania:

  1. Dyskoteka szkolna
  2. Kawiarenki
  3. Organizacja wybranych dni wyjątkowych
  4. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów
  5. Zorganizowanie Dnia Dziecka

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieli by się podzielić swoimi pomysłami oraz pomocą.