Kadra szkoły

Dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły zarządza całą placówką, koordynując prace edukacyjne i administracyjne, aby zapewnić wysoką jakość nauczania oraz sprawne funkcjonowanie szkoły.

Dyrektor szkołymgr Kamila Korzeń

Pracownicy Pedagogiczni

Pracownicy pedagogiczni, czyli nauczyciele i specjaliści, są odpowiedzialni za realizację programu nauczania oraz wsparcie rozwoju uczniów. Obejmuje to szeroki zakres przedmiotów oraz dodatkowych funkcji wspomagających.

Religiamgr Rafał Branicki, mgr Elżbieta Mirosz
Edukacja wczesnoszkolnamgr Jolanta Całka, mgr Agnieszka Jurkowska, mgr Monika Musiałkiewicz
Język polskimgr Magdalena Piętka
Język angielskimgr Joanna Tyrańska
Język niemieckimgr Agnieszka Kaczyńska
Muzykamgr Agnieszka Jurkowska
Plastykamgr Monika Musiałkiewicz
Historiamgr Mikołaj Dybikowski
Wiedza o społeczeństwiemgr Mikołaj Dybikowski
Przyrodamgr Maria Makos
Geografiamgr Jolanta Całka
Biologiamgr Maria Makos
Chemiamgr Kamila Korzeń
Fizykamgr Maria Makos
Matematykamgr Alina Trzeciak, mgr Monika Płatek
Informatykamgr Alina Trzeciak
Technikamgr Monika Musiałkiewicz
Edukacja dla bezpieczeństwamgr Kamil Kubicki
Wychowanie fizycznemgr Kamil Kubicki
Doradztwo zawodowemgr Monika Musiałkiewicz
Wychowanie do życia w rodziniemgr Urszula Szajkowska
Oddział Przygotowawczymgr Urszula Szajkowska
Oddział Przedszkolnymgr Dorota Ratyńska
Nauczyciele współorganizujący proces kształceniamgr Marlena Czubska, mgr Elżbieta Mirosz, mgr Anna Palinowska, mgr Wioleta Szczęsna, Martyna Szeląg
PedagogMagdalena Błażejczyk
Psychologmgr Magdalena Dziugieł
Logopedamgr Aleksandra Kitowska
Świetlicamgr Monika Nosal-Łysiak, Magdalena Błażejczyk
Bibliotekamgr Urszula Szajkowska

Pracownicy administracji i obsługi

Pracownicy administracji i obsługi dbają o sprawne funkcjonowanie szkoły, zajmując się m.in. dokumentacją, utrzymaniem porządku, bezpieczeństwem oraz wsparciem technicznym, co jest niezbędne dla codziennej pracy placówki.

Sekretarz szkołymgr Agata Chlewicka
Pomoc nauczycielaAgnieszka Dejneka, Paula Mikita
WoźnaBarbara Michalska, Monika Panasiuk
KonserwatorDariusz Patoleta

Menu