Hymn szkoły

To dla ciebie, ukochana szkoło,
nasze myśli, trud uparty nasz,
co dzień rano, raźnie i wesoło
podążamy w jasne mury klas.

Nam Szymański nakreślił idee,
pokój, praca i zwycięski marsz,
biały gołąb, przyjaźń, książek wiele,
ukształtują nasz szczęśliwy czas.


Z książką za pan brat, zdobędziemy świat
naszym oczom ciekawym otwarty.
Z książką za pan brat, nauczymy świat,
jak układać pokojowe karty.

Z książką za pan brat, nam zakwitnie sad,
szczęścia, śmiechu, pokojowej warty.
Z książką za pan brat ocalimy świat,
naszym oczom ciekawym otwarty.


Słowa: Wanda Skorek, Maria Makos
Muzyka: Autor nieznany
Hymnu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku

Plik zawiera tekst Hymnu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku. Hymn, który jest nieodłącznym elementem szkolnych uroczystości i stanowi ważny symbol jedności oraz tradycji naszej placówki. Słowa hymnu odzwierciedlają wartości, którymi kierujemy się w codziennym życiu szkolnym, podkreślając dumę z patrona oraz wspólną dążność do nauki i rozwoju.

Rozmiar: 1 MB

Pobierz

Menu