Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej w Grzebowilku

Wprowadzenie

Jeśli nie znalazłeś sposobu na zatrzymanie czasu,
pozwól minionym chwilom powrócić we wspomnieniach.

31 maja 2014 roku przeszedł do historii. Na kartach szkolnych annałów i w pamięci wielu osób z pewnością zapisze się jako data kolejnego jubileuszu i wielkiego święta szkoły.

Msza Święta

Punktualnie o 12:15 korowód uczniów i nauczycieli na czele z pocztem sztandarowym udał się do kościoła parafialnego. Tam została odprawiona przez proboszcza Janusza Tadeusza Ryglewicza Msza święta w intencji szkoły, uczniów i nauczycieli. Msza była koncelebrowana przez księdza Janusza Krzyżewskiego oraz księdza Zenona Wójcika. O poruszającą serce oprawę muzyczną zadbała schola, którą tworzą rodzice, absolwenci i mieszkańcy Grzebowilka.

Obchody w Hali Sportowej

Po zakończeniu mszy świętej wszyscy uczestnicy udali się do hali sportowej, gdzie zaplanowano dalszy przebieg obchodów. Program prowadziła pani Monika Nosal – Łysiak. Po uroczystym wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu hymnu państwowego, dyrektor Maria Makos powitała wszystkich przybyłych gości i podziękowała panu Adamowi Wiąckowi za wsparcie organizacyjne w trakcie przygotowań.

Aby uczcić pamięć wszystkich nieobecnych, którzy byli związani ze Szkołą Podstawową w Grzebowilku dyrektor poprosiła o minutę ciszy.

Następnie odbyło się uroczyste odnowienie ślubowania na Sztandar Szkoły i głos zabrali zaproszeni goście. W sentymentalną podróż do początków istnienia szkoły zabrał nas pierwszy kierownik szkoły Jerzy Smoliński oraz dyrektorzy szkoły Krystyna Zawadka i Renata Jagiełło. Swoje życzenia i solidarność ze szkołą przedstawili również Wójt Gminy Siennica Grzegorz Zieliński, prezes ZNP Oddział w Mińsku Mazowieckim Stanisław Mejszutowicz, dyrektorzy szkół Gminy Siennica oraz Przemysław Szymański, wnuk Patrona Szkoły.

Prezentacja Historii Szkoły

Zgromadzeni mieli okazję zapoznać się z prezentacją dotyczącą Historii Szkoły Podstawowej w Grzebowilku, a także dowiedzieć się w jaki sposób środowisko lokalne od lat współpracuje ze Szkołą, o czym niezwykle barwnie opowiedział pan Piotr Szydłowski.

Występy Artystyczne

Był też czas na popisy artystyczne uczniów oddziałów przedszkolnych i szkoły. W montażu poetycko- tanecznym uczniowie ukazali historię kwiatu, który budzi sie do życia rozpoczynając swoją edukację w szkole podstawowej. Następnie humorystyczne kadry z lekcji przedstawili absolwenci i rodzice, wywołując wśród zgromadzonych burzę oklasków.

Tort Jubileuszowy

Dalsza część jubileuszu nie mogła odbyć się gdzie indziej, jak w murach dostojnej Jubilatki, dokąd wszyscy zostali zaproszeni na tort jubileuszowy. Wspomnienia z młodych lat ożyły podczas oglądania wyeksponowanych w sali gimnastycznej list absolwentów, przy wspólnym wertowaniu kart kronik i podczas kawiarenkowych spotkań.

Udział Rodziny Patrona Szkoły

Szkolną uroczystość uświetnili swoją obecnością krewni Patrona Szkoły – rodzina Szymańskich, którzy złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą postać poety Edwarda Szymańskiego.

Bal Absolwentów

Ukoronowaniem obchodów 50-lecia był Bal Absolwentów przygotowany przez Radę Rodziców.

Magdalena Piętka

fot. Daniel Makos

Menu