Historia szkoły

Wczesne Lata i Problemy Lokalowe

Do roku szkolnego 1964/65 szkoła w Grzebowilku funkcjonowała w wynajmowanych u gospodarzy izbach, zamienianych na sale lekcyjne. Rada pedagogiczna składała się z trzech lub czterech nauczycieli. Brakowało pomocy dydaktycznych, a zróżnicowani wiekowo uczniowie z lat 50. opornie poddawali się oddziaływaniom wychowawców.

Powojenni Nauczyciele

Powojenni nauczyciele to:

 • Teresa Piórkowska
 • Teresa Przyborowska
 • Danuta Żuk
 • Jan Rechnio (kierownik szkoły do 1956 r.)

1950 r. Gromada Wiejska wsi Grzebowilk stała się prawnym właścicielem gruntu o powierzchni 1 ha 7873 m2, częściowo darowanym, a częściowo odsprzedanym przez Zygmunta Paradowskiego – ostatniego właściciela Folwarku – Leśniczówki Grzebowilk.


Budowa Nowej Szkoły

Inicjatywa Budowy Szkoły

Aby rozwiązać problemy lokalowe, 25 X 1954 r. rodzice podjęli inicjatywę budowy szkoły. Wprowadzić ją w życie pomogli kierownicy szkoły:

 • Jadwiga Michalik (1957 – 1960)
 • i Stanisław Kuzebski (1960 – 64)

W roku szkolnym 1955/56 szkoła w Grzebowilku stała się pełną, siedmioklasową szkołą. Liczba uczniów nie przekraczała setki. W 1958 r. ukonstytuował się Społeczny Komitet Budowy Szkoły, który propagował w środowisku lokalnym ideę budowy szkoły i prowadził działania zmierzające do jej rozpoczęcia: zbiórka pieniędzy, produkcja cegły w miejscowej cegielni, dostarczanie kamieni na fundament, przygotowanie dokumentacji budynku, prace ziemne itp. 27 X 1962 r. wmurowano akt erekcyjny w fundamenty Szkoły Podstawowej w Grzebowilku budowanej z dotacji Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy i Kraju.

Otwarcie Nowej Szkoły

22 VIII 1964 r. szkoła, nosząca imię poety – Edwarda Szymańskiego, została uroczyście otwarta. Jej pierwszymi kierownikami byli:

 • Jerzy Smoliński (1964 – 1967)
 • Józef Salamon (1967 – 73)

Zarządzanie Szkołą

Kierownicy i Dyrektorzy Szkoły

Dyrektorzy szkoły to:

 • Krystyna Zawadka (1973 – 1985)
 • Zygmunt Grzechnik (1985 – 1988)
 • Wanda Skorek (1988 – 1997)
 • Renata Jagiełło (1997 – 2009)

Kamila Korzeń pełniła obowiązki dyrektora od III do XI 2009 r., a z dniem 1 XII 2009 r. stanowisko dyrektora powierzono Marii Makos.

Rozwój Infrastruktury

1972 r.zbudowano pierwszy segment domu nauczyciela dla dwóch rodzin, a w 1974 r. drugi dla kolejnych dwóch rodzin.


Osiągnięcia i Wyróżnienia

Nagrody i Wyróżnienia

1992 r. Komitet Rodzicielski Szkoły Podstawowej w Grzebowilku został uhonorowany odznaką Za zasługi dla oświaty za ponad trzydziestoletnie zaangażowanie rodziców w prace na rzecz szkoły.

10 X 1983 r. szkoła otrzymała odznakę Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej za zorganizowanie Izby Pamięci i Folkloru.

Konkursy i Tradycje Szkoły

15 XII 1984 r., w 41. rocznicę śmierci Patrona odbył się I Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Edwarda Szymańskiego. Tradycyjnie jest kontynuowany do dziś.


Fundacja Sztandaru i Hymn Szkoły

Fundacja Sztandaru

6 X 1986 r. Komitet Rodzicielski, doceniając dorobek szkoły, podjął uchwałę o fundacji sztandaru. Na konto „Sztandar” wpływały pieniądze od organizacji, instytucji, rodziców i samorządów klasowych. W 1987 r. szkoła zajęła I miejsce w międzyszkolnym konkursie Zbierając – oszczędzamy. Rozpoczynając rok szkolny1987/88, społeczność szkolna po raz pierwszy zaśpiewała Hymn szkoły stworzony przez Wandę Skorek i Marię Makos.

Wręczenie Sztandaru

1 VI 1989 r. odbyła się uroczystość wręczenia szkole sztandaru, który stał się stałym elementem ceremoniału szkolnego, pielęgnowanego i wzbogacanego głównie przez radę pedagogiczną.


Uroczystości Jubileuszowe

Szkoła organizowała uroczystości jubileuszowe: w 1984 r. uroczystość dwudziestolecia, w 1989 r. dwudziestopięciolecia, w 1994 r. trzydziestolecia, w 2004 r. czterdziestolecia.

Zmiany Organizacyjne

21 VI 2000 r. mury naszej szkoły opuściła ostatnia klasa VIII. Od 1 IX 2000 r. szkoła w Grzebowilku składa się z sześciu oddziałów oraz oddziału przedszkolnego.

Od 1 IX 2009 r. na terenie zaczęły funkcjonować ośrodek przedszkolny i świetlica, a sześciolatki po raz pierwszy rozpoczęły naukę w pierwszej klasie.


Pamięć o Łukaszu Szymańskim

Pożegnanie Łukasza Szymańskiego

14 kwietnia 2014 r. pożegnaliśmy Łukasza Szymańskiego, syna Patrona naszej Szkoły. Aby uczcić Jego pamięć, delegacja uczniów i nauczycieli udała się na Wojskowy Cmentarz Powązkowski w Warszawie. Nasz poczet sztandarowy godnie oddawał szacunek osobie zmarłego pochylając sztandar nad jego prochami.

Jubileusz 50-lecia Szkoły

Dzień 31 maja 2014 roku na kartach szkolnych annałów i w pamięci wielu osób zapisał się jako data Jubileuszu 50-lecia Szkoły.

Menu