„Przyroda- nasz skarb”- konkurs wiedzy przyrodniczo-ekologicznej

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Konkurs wiedzy przyrodniczo-ekologicznej- KAHOOT.

Serdecznie zapraszamy trzyosobowe zespoły uczniów klas IV- VIII

do udziału w konkursie wiedzy, który odbędzie się

7 czerwca 2024 roku podczas pikniku.

Zgłoszenia do konkursu należy dokonać w sekretariacie szkoły, podając nazwę zespołu i jego skład.

Na zapisy czekamy do 06.06.2024 r.