Otwarci na kulturę – STEAM-owa edukacja kulturalna w mazowieckich szkołach i przedszkolach

Logo: Otwarci na kulturę

Rozpoczynamy interdyscyplinarny projekt „Otwarci na kulturę”, który przygotuje nauczycieli, uczniów i przedszkolaków do świadomego uczestnictwa w kulturze, promując metodę STEAM i wykorzystanie sprzętu z programu Laboratoria przyszłości.

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie realizowanym przez MSCDN w Warszawie we współpracy z Teatrem Wielkim – Operą Narodową, których głównym celem jest przygotowanie nauczycieli i uczniów oraz wychowanków przedszkoli do aktywnego, świadomego uczestnictwa w kulturze z wykorzystaniem wartościowych zasobów instytucji kultury.

Projekt ma charakter interdyscyplinarny. Propaguje model otwartej szkoły, dotyczy uczestnictwa dzieci, młodzieży i nauczycieli w szeroko pojmowanym świecie kultury oraz promuje metodę STEAM w pracy z uczniami oraz wykorzystanie sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria przyszłości w realizacji STEAM-owych projektów.

Czas realizacji: 1 września 2023 r. – 31 grudnia 2025 r.