Giełda szkół ponadpodstawowych

W dniu 04.04.2024 r. uczniowie klas VII i VIII uczestniczyli w organizowanej co roku Giełdzie szkół ponadpodstawowych.

W dniu 04.04.2024 r. uczniowie klas VII i VIII uczestniczyli w organizowanej co roku Giełdzie szkół ponadpodstawowych.

Giełda szkół stanowi doskonałą okazję dla uczniów, aby zapoznać się z różnymi placówkami edukacyjnymi działającymi w okolicy. Dzięki temu mogą oni dowiedzieć się więcej o oferowanych programach nauczania, metodach dydaktycznych, infrastrukturze szkolnej oraz atmosferze panującej w danej szkole.

Podczas Giełdy szkół uczestnicy mogli  spotkać się z nauczycielami, reprezentantami szkoły, oraz innymi pracownikami placówki, aby omówić wszelkie nurtujące ich pytania i wątpliwości. Możliwość bezpośredniego kontaktu pozwala na uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na temat życia szkolnego, programów nauczania, dodatkowych zajęć oraz możliwości.

Uczestnictwo w Giełdzie szkół było bardzo wartościowym doświadczeniem, umożliwiającym uzyskanie potrzebnych informacji, którego  efektem ma być  podjęcie świadomej decyzji dotyczącej wyboru placówki edukacyjnej.