Oddział przygotowawczy „zerówka”

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego - „zerówki” dla dzieci 6-letnich na rok szkolny 2019/2020


Rodzice składają w kancelarii Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku wypełnione

wnioski w terminie od 1 marca - 15 marca 2019 r.,

zaś w postępowaniu uzupełniającym w terminie od 6 maja - 8 maja 2019 r.


niosek o przyjęcie dziecka 6- letniego do oddziału przedszkolnego Wniosek o przyjęcie dziecka 6-letniego do oddziału przedszkolnego


Można je pobrać ze strony internetowej szkoły lub w kancelarii szkoły.