Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Jak uczcić tak ważną rocznicę? Jakie podjąć działania? Takie pytania towarzyszyły Nam od początku nowego roku szkolnego. Ostatecznie przyjęliśmy pomysł realizacji dłuższego projektu międzyklasowego i międzyprzedmiotowego, który zatytułowaliśmy „Odcienie niepodległości”.

Każda grupa wychowawcza, klasa, koło zainteresowań podjęło się wykonania zadań, których celem było wzmacnianie naszego patriotyzmu poprzez poznawanie historii Polski, wyrabianie szacunku dla symboli państwowych, dla naszego dziedzictwa i dorobku kulturowego, wreszcie kształtowanie postawy wdzięczności dla naszych przodków, bohaterów walk o niepodległą Polskę. Wśród podejmowanych działań znalazły się projekty muzyczne, plastyczne, literackie, przyrodnicze, informatyczne, historyczne, akrobatyczne.

Ukoronowaniem wielotygodniowej pracy zespołów była, otwarta dla wszystkich chętnych, Wieczornica 8 listopada, która rozpoczęła się o godzinie 17. gościnnym występem siennickiego chóru KANON i trwała blisko do godziny 20. Po wspólnym z chórem śpiewaniu, jako pierwsi wystąpili najmłodsi - przedszkolaki i klasa 1. Przypomnieli nam wiadomości o symbolach naszego państwa, wdzięcznie recytując wierszyki i śpiewając piosenki.


Z kolei klasa 4 zaprezentowała nam „listopadowy rap”, pokazując jak można radośnie przeżywać święto niepodległości. Nieco dłuższy występ grupy z klasy 6 pokazywał okoliczności utraty wolności przez Polskę oraz jej odzyskiwanie w roku 1918, była to multimedialna inscenizacja. O ważności rodzimej kultury, dzięki trwaniu przy której, Polacy przetrzymali 123 lata niewoli, przypomniał nam oddział przygotowawczy, tańcząc krakowiaka.

Przywiązanie do wolności jako wartości, towarzyszy Polakom od stuleci. O tym opowiedziały nam szóstoklasistki, prezentując wykonane przez siebie plansze pt. Symbole wolności. Natomiast klasa 5 poszukiwała w polskiej poezji utworów poświęconych polskim miastom i rzekom. Uczniowie wykonali wystawę na ten temat i zaprezentowali kilka utworów.

W naszej szkole rozwijamy sprawność i tężyznę fizyczną podczas zajęć z gimnastyki. Grupa gimnastyczek przygotowała prezentację pt. 100 lat Polska! Był to pokaz niezwykłej sprawności, który wzbudził i podziw, i zazdrość!
Nie zabrakło też elementu lokalnego w działaniach młodzieży. Klasa szósta przewędrowała całą najbliższą okolicę w poszukiwaniu obiektów zasługujących na miano pomników przyrody.
Efektem prac jest makieta wyeksponowana na szkolnym korytarzu i prezentacje, które obejrzeliśmy w trakcie uroczystości.

Wolność dla Polski wymagała ofiary życia kilku pokoleń. Dopiero 1914 rok i światowa wojna dały Polakom nadzieję na odmianę losu. Z piosenką na ustach Polacy szli na front, a u nas uczniowie z klasy 2 przypomnieli znaną piosenkę Raduje się serce, raduje się dusza.

Jakie było państwo polskie sto lat temu, jakie jest dziś? Polska w liczbach na tle porównawczym to bardzo poważne zadanie, jakie wykonała najstarsza klasa w szkole, czyli klasa 8. Uczniowie z zastosowaniem znanych metod TI przygotowali biuletyn okolicznościowy, w którym pokazali, jak zmieniło się terytorium, granice, ludność Polski w ciągu minionego stulecia. W ramach obchodów stulecia niepodległości Polski ogłosiliśmy w szkole 2 konkursy plastyczne: Miejsca historyczne, które znam w klasach starszych i Kiedy myślę ojczyzna w klasach młodszych. Autorów zwycięskich prac, nagrodzono nagrodami rzeczowymi.

Nadszedł czas na chwilę refleksji i zadumy nad tymi, którym los postawił walkę o wolną ojczyznę jako cel nadrzędny w życiu. W ciszy i skupieniu słuchaliśmy nastrojowego utworu Gdzie są kwiaty z tamtych lat w wykonaniu klasy 3. Nastrój udzielił się obecnym, co spowodowało powtórne jego wykonanie, tym razem i przez dorosłych.

Jak widać włożyliśmy bardzo dużo pracy w należyte uczczenie okrągłej rocznicy odrodzenia państwa polskiego po zaborach, ale opłaciło się!Uczniowie zyskali sporą dawkę wiedzy, możliwość prezentacji swoich uzdolnień, współpracy w zespołach i nabywali umiejętności pokonywania trudności, a tych nie brakowało. Rodzicom i nauczycielom miło było popatrzeć na wspaniałą dziatwę, przyszłość narodu!

Mariola Żylak

fot. Monika Nosal-Łysiak