Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Doradztwo zawodowe ma na celu umożliwienie uczniowi:
  1. zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania samego siebie i własnych predyspozycji zawodowych;
  2. poznanie zawodów i stanowisk pracy, rynku pracy oraz procesów na nim zachodzących i praw nim rządzących;
  3. właściwe przygotowanie się do roli pracownika, czyli zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z poruszaniem się po rynku pracy;
  4. poznanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy i własnymi predyspozycjami zawodowymi;
  5. zaplanowanie własnej kariery edukacyjno–zawodowej.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego


Statut Szkoły


Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku

Dostosowany do aktualnych aktów prawnych, przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/17/18 z dnia 23 listopada 2017 r.


S t a t u t   S z k o ł y - tekst ujednolicony
 
Statut Szkoły 1 XII 2017 r.
Uchwała nr 1 do Statutu Szkoły Uchwała nr 2 do Statutu Szkoły
Regulamin biblioteki szkolnej Regulamin wycieczek szkolnych
Do pobrania Regulamin wycieczek szkolnych

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny


Polityka bezpieczeństwa

Zarządzenie

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa

danych osobowych i instrukcji zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych za pomocą systemu informatycznego i w sposób ręczny.


Koncepcja pracy szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa w Grzebowilku leży w gminie Siennica, w powiecie mińskim. Budynek funkcjonuje od 1964 roku. W granicach jej obwodu leżą miejscowości Grzebowilk i Borówek. Uczęszczają do niej też dzieci z ościennych miejscowości i innych obwodów szkolnych.


więcej o koncepcji pracy szkoły


Kontrola zarządcza 2016

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku
za rok 2016


Kontrola zarządcza 2015

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku
za rok 2015


Kontrola zarządcza 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku
za rok 2014