Ślubowanie Pierwszoklasistów

Dzień 22 października 2018 r. na długo pozostanie w pamięci uczniów klasy pierwszej. W tym dniu bowiem najmłodsi uczniowie naszej szkoły złożyli uroczyste ślubowanie i zostali przyjęci w poczet uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku.

Aby móc wstąpić w szeregi społeczności szkolnej musieli wykazać się wieloma umiejętnościami i zdać egzamin na pierwszoklasistę. Udowodnili, że potrafią tańczyć i śpiewać, są pracowici i potrafią zgodnie pracować w grupie, że kochają swoją ojczyznę, ponieważ pięknie o niej mówili i śpiewali. Wykazali się także mądrością i znajomością zasad obowiązujących w szkole.

Wszyscy zebrani jednogłośnie stwierdzili, że pierwszoklasiści spełnili wszystkie wymagania, aby stać się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. W obecności całej społeczności szkolnej złożyli uroczyste ślubowanie. Po ceremonii ślubowania Pani Dyrektor symbolicznym ołówkiem dokonała pasowania na ucznia.

Potwierdzeniem tego ważnego faktu było złożenie przez pierwszoklasistów swoich podpisów pod aktem ślubowania. Uwieńczeniem uroczystości było wręczenie uczniom pamiątkowych dyplomów, legitymacji szkolnych, znaczków z logo szkoły oraz upominków od rodziców.

Po uroczystości uczniowie klas I-III udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców pierwszoklasistów.

Uroczystość Ślubowania Pierwszoklasistów przygotowały Panie Jolanta Całka oraz Elżbieta Mirosz.


Jolanta Całka


fot. Monika Nosal-Łysiak