Działalność Rady Rodziców

Szanowni Rodzice,

Jak co roku, Rada Rodziców naszej szkoły będzie pomagać w sposób aktywny i zaangażowany. To dzięki Radzie Rodziców między innymi mają miejsce:
- fundowanie nagród w konkursach oraz różnego rodzaju aktywnościach organizowanych przez nauczycieli,
- wyjazdy UKS na zawody sportowe,
- zakupy potrzebnego sprzętu szkolnego,
- dofinansowania do remontów infrastruktury i wyposażenia szkoły,
- nagrody końcoworoczne.

Działalność Rady nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego rodziców dzieci wnoszonego w formie składki rocznej.

Należy podkreślić, że pomimo wzrostów cen wszelkich usług, Rada Rodziców proponuje utrzymanie składki na poziomie z ubiegłego roku (100 zł/rok na pierwsze i drugie dziecko, 50 zł/rok na każde kolejne dziecko).

Składkę można uiścić jednorazowo lub w formie mniejszych kwot wpłacanych ratami.
Pomimo, że jest ona dobrowolna, gorąco zachęcamy do jej wniesienia, gdyż ten rok jest szczególnie ważny i wymagający ze względu na obchody 60-lecia naszej szkoły.

Wpłata składek odbywa się przelewem na ***NOWE*** konto:

85 1020 4476 0000 8602 0515 1115

Stare konto zostanie zamknięte.

Poza wsparciem finansowym, równie istotna jest aktywność rodziców w formie włączania się w różnorodne akcje szkolne, o których będziemy Państwa informować na bieżąco. Deklarujemy otwartość na wszelkie sugestie i pomysły z Państwa strony.

Z góry bardzo i serdecznie dziękujemy za wszelkie wsparcie!

Rada Rodziców
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Grzebowilku


Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

W dniu 11 IX 2023 r. zostało wybrane Prezydium Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Grzebowilku.

PRZEWODNICZĄCY Rady Rodziców Michael De Klerck
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO Rady Rodziców Katarzyna Podbielska
SKARBNIK Katarzyna Szydłowska


Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców określa cele, zadania oraz zasady organizacji i tryb działania Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku.

Regulamin Rady Rodziców został przyjęty jednogłośnie. Obowiązuje od 11 października 2018 r.


REGULAMIN RADY RODZICÓW