Proponowana wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/19

W roku szkolnym 2018/19 Rada Rodziców proponuje składkę w wysokości 100 zł na pierwsze i drugie dziecko. Trzecie i kolejne według uznania.

Jest to składka dobrowolna, jednak przypominamy, że z pieniędzy tych korzystają wszystkie dzieci. Liczymy na wsparcie wszystkich rodzicow i dobrą współpracę w bieżącym roku.

Wpłaty można dokonać:

- przelewem na konto:

Santander Bank Polska S.A. 17 1090 1753 0000 0001 3341 6885

Oficjalny e-mail kontaktowy do Rady Rodziców:

radarodzicow.grzebowilk@gmail.com

Rada Rodziców
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Grzebowilku


Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców określa cele, zadania oraz zasady organizacji i tryb działania Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku.

Regulamin Rady Rodziców został przyjęty jednogłośnie. Obowiązuje od 11 października 2018 r.


REGULAMIN RADY RODZICÓW


Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

W dniu 25 IX 2018 r. zostało wybrane Prezydium Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Grzebowilku.

PRZEWODNICZĄCA Rady Rodziców Agnieszka Cholewińska-Wiącek
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ Rady Rodziców Celina Stadnicka
SKARBNIK Daniel Aleksandrowicz
SEKRETARZ Renata Łojek


1% podatku dla Szkoły

Szanowni Państwo!

Dążąc do zdobycia dodatkowych środków finansowych na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu

Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły.

Program umożliwi pozyskiwanie przez Radę Rodziców za pośrednictwem

Fundacji „Rodzice Szkole”,

Organizacji Pożytku Publicznego nr KRS: 0000268115,

kwot wartości 1 % od Państwa podatku dochodowego.


w i ę c e j ...


Wydatki Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Grzebowilku przedstawia sprawozdanie z poniesionych wydatków do dnia 27 maja 2017 r.

w i ę c e j ...


Sprawozdanie Rady Rodziców


Rada Rodziców przedstawiła sprawozdanie finansowe

w związku z organizacją balu karnawałowego,

który odbył w dniu 25 lutego 2017 roku.


w i ę c e j ...