Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/20

Rodzice starający się o przyjęcie dziecka do Ośrodka Przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 składają w kancelarii Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku wypełnione:

deklaracje w terminie do 28 lutego 2019 r. w przypadku dzieci już uczęszczających do przedszkola,

lub

wnioski w terminie od 1 marca - 15 marca 2019 r.,
zaś w postępowaniu uzupełniającym w terminie od 6 maja - 8 maja 2019 r.


Można je pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sali Ośrodka Przedszkolnego.

Wniosek o przyjęcie dziecka 3-,4-, 5- letniego do oddziału przedszkolnego Wniosek o przyjęcie dziecka 3-, 4-, 5- letniego do oddziału przedszkolnegoRegulamin Ośrodka Przedszkolnego

Od 1 września 2009 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku funkcjonuje punkt przedszkolny zwany Ośrodkiem Przedszkolnym.

Głównym celem działania Ośrodka jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3 - 4 lat pochodzących z terenów wiejskich.

REGULAMIN OŚRODKA PRZEDSZKOLNEGO

Do przedszkola zapraszamy dzieci, które ukończyły 3 lata.

Oferujemy:

wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

opiekę przedszkolną w godz. od 800 - 1300,

gorący posiłek na zasadzie cateringu,

stale wzbogacaną bazę dydaktyczną,

plac zabaw.