Otwarcie nowej pracowni komputerowej

28 października 2019 r. do naszej szkoły przybyli honorowi goście: Wójt Gminy Siennica Pan Stanisław Duszczyk, Inspektor d/s Pozyskiwania Środków Zewnętrznych dla Urzędu Gminy i Jednostek Podległych Pani Agnieszka Chmielecka oraz Sekretarz Gminy Siennica Pani Ksenia Wąsowska.

W październiku oddano bowiem do użytku nowoczesną pracownię informatyczną finansowaną ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych oraz z budżetu Gminy Siennica.

Po przemówieniu Pana Wójta Dyrektor Szkoły złożyła podziękowania za pomoc szkole i wsparcie. Oficjalnego otwarcia pracowni dokonali: Wójt Pan Stanisław Duszczyk, Dyrektor Szkoły Pani Kamila Korzeń oraz Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Agnieszka Kobza. Uczestnicy uroczystości otrzymali od Władz Gminy słodki upominek.

Unowocześnienie pracowni informatycznej daje większe możliwości uczniom naszej szkoły, którzy będą mogli zdobywać wiedzę i umiejętności oraz rozwijać swoje zainteresowania pracując z wykorzystaniem najnowszych technologii.

AT

fot. Monika Nosal-Łysiak