Spotkanie z policjantem „Dbamy o swoje bezpieczeństwo”

W dniach 5.11.2019 i 7.11.2019 w naszej szkole w klasach I-III gościł policjant - pan Jacek Nowak, tata Jasia, Maćka, Małgosi i Mateusza.

Pan Jacek przybliżył dzieciom zadania, jakie najczęściej wykonują policjanci podczas służby, a także omówił zagadnienia związane z ruchem drogowym, w tym elementarne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w ruchu drogowym w obszarze zabudowanym i poza.

Podczas spotkania dzieci mogły zadawać różnorodne pytania, aby przybliżyć sobie zawód, jakim jest praca policjanta. Innym istotnym tematem pogadanki z dziećmi było właściwe zachowanie się w przypadku zaistnienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu i życiu innych, umiejętność połączenia się z numerami alarmowymi.

Na zakończenie zajęć dzieci miały możliwość zapoznania się ze standardowym wyposażeniem i umundurowaniem policjanta.


Monika Musiałkiewicz