Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

ZASADY
rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku
na rok szkolny 2019/20


  • Oddział Przygotowawczy - „zerówka”

W szkole utworzona jest klasa zerowa.

Przyjęcie dziecka sześcioletniego


  • Przedszkole

Oddział Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Grzebowilku prowadzi opiekę i zajęcia dydaktyczno - wychowawcze dla dzieci z Grzebowilka i okolic w wieku 3 - 5 lat.

Mała grupa pozwala na bliski kontakt z dzieckiem oraz rozwijanie predyspozycji dziecka.
Zajęcia odbywają się w godz. 800 - 1300.

rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja do przedszkola


Koncepcja Pracy oddziałów przedszkolnych Bajkowy zakątek

Przedzkole Bajkowy zakątek mieści się w przytulnych salach budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Grzebowilku.

Przylegający do budynku ogród przedszkolny jest bezpieczny, sprzyja zabawom na świeżym powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Dogodne usytuowanie sprawia, że mamy blisko las, tereny spacerowe oraz od niedawna wiejski plac zabaw.


Koncepcja Pracy oddziałów przedszkolnych