Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Nowy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązuje od 16 grudnia 2019 r.

Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału ZNP w Mińsku Mazowieckim.


Regulamin ZFŚS


Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej korzystać ze świadczeń finansowanych z ZFŚS Informacja o sytuacji materialnej osoby zamierzającej korzystać ze świadczeń finansowanych z ZFŚS


Wniosek o przyznanie świadczenia finansowanego z ZFŚS Wniosek o przyznanie świadczenia finansowanego z ZFŚS


Deklaracja o zamiarze korzystania z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS Deklaracja o zamiarze korzystania z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚSRegulamin Funduszu Zdrowotnego

Regulamin przyznawania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną opracowano na podstawie art. 72.1 ustawy Karta

Nauczyciela z dnia 1982 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz wytycznych MOiW z dnia 28 września 1987 r.

(Dz. Urz. MOiW 1987/55).


Regulamin Funduszu Zdrowotnego