Nauczyciele w roku szkolnym 2023/2024

DYREKTOR SZKOŁYmgr Kamila Korzeń
PRACOWNICY PEDAGOGICZNI
Religiamgr Rafał Branicki, mgr Elżbieta Mirosz
Edukacja wczesnoszkolnamgr Jolanta Całka, mgr Agnieszka Jurkowska, mgr Monika Musiałkiewicz
Język polskimgr Magdalena Piętka
Język angielskimgr Joanna Tyrańska
Język niemieckimgr Agnieszka Kaczyńska
Muzykamgr Agnieszka Jurkowska
Plastykamgr Monika Musiałkiewicz
Historia mgr Mikołaj Dybikowski
Wiedza o społeczeństwiemgr Mikołaj Dybikowski
Przyroda mgr Maria Makos
Geografia mgr Jolanta Całka
Biologiamgr Maria Makos
Chemiamgr Kamila Korzeń
Fizykamgr Maria Makos
Matematykamgr Alina Trzeciak, mgr Monika Płatek
Informatyka  mgr Alina Trzeciak
Technika mgr Monika Musiałkiewicz
Edukacja dla bezpieczeństwamgr Kamil Kubicki
Wychowanie fizycznemgr Kamil Kubicki
Doradztwo zawodowemgr Monika Musiałkiewicz
Wychowanie do życia w rodziniemgr Urszula Szajkowska
Oddział Przygotowawczymgr Urszula Szajkowska
Oddział Przedszkolnymgr Dorota Ratyńska
Nauczyciele wspomagający
rozwój dzieci
mgr Marlena Czubska, mgr Elżbieta Mirosz, mgr Anna Palinowska,
mgr Wioleta Szczęsna, Martyna Szeląg
Pedagog Magdalena Błażejczyk
Psycholog mgr Magdalena Dziugieł
Logopedamgr Aleksandra Kitowska
Świetlicamgr Monika Nosal-Łysiak, Magdalena Błażejczyk
Biblioteka mgr Urszula Szajkowska
INNI PRACOWNICY
Sekretarz szkołymgr Agata Chlewicka
WoźnaBarbara Michalska, Monika Panasiuk
KonserwatorDariusz Patoleta


Nauczyciele w roku szkolnym 2015/2016

Od prawej:

mgr Kamila Korzeń,

mgr Urszula Szajkowska,

mgr Magdalena Piętka,

mgr Monika Nosal-Łysiak,

Dyrektor mgr Maria Makos,

mgr Monika Zgódka,

mgr Agnieszka Jurkowska,

mgr Barbara Bieńkowska,

mgr Jolanta Całka,

mgr Aleksandra Kitowska,

mgr Alina Trzeciak.

Nauczyciele w roku szkolnym 2015/2016


Ponadto:

Ks. Janusz Ryglewicz,
mgr Irena Kolanowska.


Nauczyciele w roku szkolnym 2012/2013

Nauczyciele w roku szkolnym 2012/2013 Od lewej:

mgr Barbara Bieńkowska,

mgr Alina Trzeciak,

mgr Agnieszka Jurkowska,

mgr Wioletta Karpińska,

mgr Jolanta Całka,

Dyrektor mgr Maria Makos,

mgr Kamila Korzeń,

mgr Monika Nosal-Łysiak,

mgr Urszula Szajkowska,

mgr Monika Zgódka.


Ponadto:

mgr Małgorzata Stanaszek,
mgr Aleksandra Kitowska.