Nauczyciele w roku szkolnym 2020/2021

DYREKTOR SZKOŁYmgr Kamila Korzeń
PRACOWNICY PEDAGOGICZNI
Religiamgr Katarzyna Podbielska
Edukacja wczesnoszkolnamgr Jolanta Całka, mgr Agnieszka Jurkowska, mgr Monika Musiałkiewicz
Język polskimgr Magdalena Piętka, mgr Katarzyna Chorąży-Bochner
Język angielskimgr Samanta Gałecka
Język niemieckimgr Agnieszka Kaczyńska
Muzykamgr Agnieszka Jurkowska
Plastykamgr Anna Ignaczak
Historia mgr Mariola Żylak
Wiedza o społeczeństwiemgr Mariola Żylak
Przyroda mgr Maria Makos
Geografia mgr Jolanta Całka
Biologiamgr Maria Makos
Chemiamgr Kamila Korzeń
Fizykamgr Maria Makos
Matematykamgr Alina Trzeciak, mgr Sylwia Pałdyna
Informatyka  mgr Jolanta Całka, mgr Alina Trzeciak
Technika mgr Anna Ignaczak
Edukacja dla bezpieczeństwamgr Kamil Kubicki
Wychowanie fizycznemgr Kamil Kubicki
Doradztwo zawodowemgr Marta Tomczak
Wychowanie do życia w rodziniemgr Urszula Szajkowska
Oddział Przygotowawczymgr Barbara Bieńkowska
Oddział Przedszkolnymgr Urszula Szajkowska
Nauczyciele wspomagający
rozwój dzieci
mgr Magdalena Całka, mgr Marlena Czubska,
mgr Elżbieta Mirosz, mgr Wioleta Szczęsna, mgr Marta Tomczak
Pedagog mgr Katarzyna Janiec
Psycholog mgr Marta Patoka
Logopedamgr Aleksandra Kitowska
Świetlicamgr Monika Nosal-Łysiak
mgr Jolanta Całka, mgr Marlena Czubska, mgr Samanta Gałecka,
mgr Anna Ignaczak, mgr Agnieszka Jurkowska, mgr Kamila Korzeń, mgr Kamil Kubicki,
mgr Elżbieta Mirosz, mgr Monika Musiałkiewicz
Świetlica - przedszkolemgr Agata Makuła
Biblioteka mgr Urszula Szajkowska
INNI PRACOWNICY
Sekretarz szkołymgr Agata Chlewicka
WoźnaBarbara Michalska, Monika Panasiuk
KonserwatorPiotr Przyborowski


Nauczyciele w roku szkolnym 2015/2016

Od prawej:

mgr Kamila Korzeń,

mgr Urszula Szajkowska,

mgr Magdalena Piętka,

mgr Monika Nosal-Łysiak,

Dyrektor mgr Maria Makos,

mgr Monika Zgódka,

mgr Agnieszka Jurkowska,

mgr Barbara Bieńkowska,

mgr Jolanta Całka,

mgr Aleksandra Kitowska,

mgr Alina Trzeciak.

Nauczyciele w roku szkolnym 2015/2016


Ponadto:

Ks. Janusz Ryglewicz,
mgr Irena Kolanowska.


Nauczyciele w roku szkolnym 2012/2013

Nauczyciele w roku szkolnym 2012/2013 Od lewej:

mgr Barbara Bieńkowska,

mgr Alina Trzeciak,

mgr Agnieszka Jurkowska,

mgr Wioletta Karpińska,

mgr Jolanta Całka,

Dyrektor mgr Maria Makos,

mgr Kamila Korzeń,

mgr Monika Nosal-Łysiak,

mgr Urszula Szajkowska,

mgr Monika Zgódka.


Ponadto:

mgr Małgorzata Stanaszek,
mgr Aleksandra Kitowska.