Nauczyciele w roku szkolnym 2018/2019

DYREKTOR SZKOŁYmgr Kamila Korzeń
PRACOWNICY PEDAGOGICZNI
Religiamgr Irena Kolanowska
Edukacja wczesnoszkolnamgr Jolanta Całka, mgr Agnieszka Jurkowska, mgr Monika Musiałkiewicz
Język polskimgr Magdalena Piętka
Język angielskimgr Aleksandra Śluzek
Język niemieckimgr Agnieszka Kaczyńska
Muzykamgr Agnieszka Jurkowska
Plastykamgr Barbara Bieńkowska
Historia mgr Mariola Żylak
Przyroda mgr Maria Makos
Geografia mgr Jolanta Całka
Biologiamgr Maria Makos
Chemiamgr Kamila Korzeń
Fizykamgr Maria Makos
Matematykamgr Alina Trzeciak
Informatyka/Zajęcia komputerowre  mgr Jolanta Całka, mgr Alina Trzeciak
Technika/Zajęcia techniczne mgr Anna Ignaczak
Wychowanie fizycznemgr Kamil Kubicki
Wychowanie do życia w rodzinie  mgr Urszula Szajkowska
Oddział Przygotowawczymgr Barbara Bieńkowska
Oddział Przedszkolnymgr Urszula Szajkowska
Nauczyciele wspomagający
rozwój dzieci
mgr Mirosława Kesner, mgr Joanna Mękal,
mgr Elżbieta Mirosz, mgr Marta Tomczak,
Pedagog mgr Monika Nosal-Łysiak
Psycholog mgr Magdalena Dziugieł
Logopedamgr Aleksandra Kitowska
Świetlicamgr Monika Nosal-Łysiak, mgr Anna Ignaczak,
mgr Agnieszka Jurkowska, mgr Kamil Kubicki,
Biblioteka mgr Urszula Szajkowska
INNI PRACOWNICY
Sekretarz szkołymgr Agata Chlewicka
WoźnaBarbara Michalska, Elżbieta Matak
KonserwatorPiotr Przyborowski


Nauczyciele w roku szkolnym 2015/2016

Od prawej:

mgr Kamila Korzeń,

mgr Urszula Szajkowska,

Magdalena Piętka,

mgr Monika Nosal-Łysiak,

Dyrektor mgr Maria Makos,

mgr Monika Zgódka,

mgr Agnieszka Jurkowska,

mgr Barbara Bieńkowska,

mgr Jolanta Całka,

mgr Aleksandra Kitowska,

mgr Alina Trzeciak.

Nauczyciele w roku szkolnym 2015/2016


Ponadto:

Ks. Janusz Ryglewicz,
mgr Irena Kolanowska.


Nauczyciele w roku szkolnym 2012/2013

Nauczyciele w roku szkolnym 2012/2013 Od lewej:

mgr Barbara Bieńkowska,

mgr Alina Trzeciak,

mgr Agnieszka Jurkowska,

mgr Wioletta Karpińska,

mgr Jolanta Całka,

Dyrektor mgr Maria Makos,

mgr Kamila Korzeń,

mgr Monika Nosal-Łysiak,

mgr Urszula Szajkowska,

mgr Monika Zgódka.


Ponadto:

mgr Małgorzata Stanaszek,
mgr Aleksandra Kitowska.