Strona główna Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku

Życzenia świąteczne

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,

które niesie odrodzenie duchowe,

napełni wszystkich spokojem i wiarą,

da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość


Dyrektor i Nauczyciele
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Grzebowilku


Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy I

Szanowni Rodzice,

przedstawiamy listę dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021.

Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I w r. szk. 2020/2021

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do klasy I są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: sp-grzebowilk@wp.pl lub pocztą tradycyjną w terminie do 20 kwietnia 2020 r.

Potwierdzenie woli przyjęciaUdział uczniów klasy V w projekcie „Fizyka-pasja-społeczeństwo”
Wycieczka do Warszawy

27 stycznia 2020 r. pojechaliśmy z moją klasą na Uniwersytet Warszawski na Wydział Fizyki. Aby tam dotrzeć, musieliśmy pojechać najpierw samochodem do Mińska Mazowieckiego, stamtąd pociągiem do Warszawy, a tam poruszaliśmy się tramwajem.

Gdy dojechaliśmy na miejsce, okazało się, że to bardzo duży budynek. Potem pani poprowadziła zajęcia, których tematem było: „Skąd się bierze prąd?”

Wycieczka bardzo mi się podobała. Najbardziej podobała mi się jazda pociągiem, ponieważ najrzadziej nim jeżdżę. Na zajęciach najbardziej zaciekawiło mnie podłączanie żarówek, aby popłynął przez nie prąd i żeby zaświeciły.

Nikodem, uczeń klasy V

Zdjęcia z wycieczki
fot. Monika Nosal-Łysiak


Wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Szanowni Rodzice,

zgodnie z harmonogramem przedstawiamy wyniki rekrutacji.

Wyniki rekrutacji do przedzkola

Wyniki rekrutacji do zerówki

Jednocześnie przypominamy o możliwości odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej oraz o konieczności potwierdzenia woli przyjęcia drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną w terminie do 8 kwietnia 2020 r.

Potwierdzenie woli przyjęciaPlan lekcji obowiązujący od 30 marca 2020 r.

Drodzy Uczniowie,
Szanowni Państwo,

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ ZE ZMIENIONYM PLANEM LEKCJI OBOWIĄZUJĄCYM OD 30 III 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. w okresie nauczania na odległość.


Pobierz PLAN LEKCJI obowiązujący od 30 marca 2020 r.


Kształcenie na odległość

„Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Określiliśmy zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały


od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia  2020 r.”

Minister Edukacji Narodowej
Dariusz Piontkowski


Rekrutacja do klasy pierwszej

Szanowni Państwo,

w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkole, bardzo proszę o zastosowanie się do odwołania do poniższych ustaleń:

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej, winna odbywać się elektronicznie, poprzez przesłanie wyłącznie informacji zawierającej deklarację o zgłoszeniu dziecka do szkoły, uzupełnienie wymaganej dokumentacji nastąpi w terminie późniejszym.

Wójt Gminy Siennica
Stanisław Duszczyk


Kangur MatematycznyW związku z zawieszeniem zajęć w szkołach

Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny

podjął decyzję o przeniesieniu zawodów na dzień 16.04. br.

Stowarzyszenie Liczman


Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Warszawa, 11 III 2020 r.

Szanowni Państwo,

decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W załączeniu przekazuję komunikat – proszę o uważne zapoznanie się z jego treścią i poinformowanie uczniów, rodziców i nauczycieli o zawieszeniu zajęć.

Zachęcam do sprawdzania komunikatów na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik prasowy MEN

Załącznik – Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych – komunikat MEN


Radio to jest magiczne miejsce…

29. 10. 2019 r. odbyła się wycieczka uczniów klas IV-VIII do Warszawy. Głównym punktem programu była wizyta w siedzibie Polskiego Radia, podczas której uczniowie wzięli udział w warsztatach pt. Magia Radia - krótka historia polskiej radiofonii.

Spacer rozpoczęliśmy od obejrzenia radiowej Sali koncertowej im. Władysława Szpilmana, a następnie udaliśmy się po krętych schodach i zawiłych korytarzach do radiowych redakcji, m.in. Jedynki, Czwórki, Dwójki czy Polskiego Radia Dzieciom.


w i ę c e j...


Informacje dotyczące koronawirusa

28 II 2020 r.

Szanowni Państwo!

Szkoła prowadzi działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa.

Dzieci zostały poinstruowane jak poprawnie myć ręce. Odbywają się pogadanki o podstawowych zasadach higieny. Prosimy o wsparcie nas w tych działaniach.

Informujemy, że jeśli Państwa dziecko nie miało kontaktu z osobą chorą i nie przebywało w miejscu dotkniętym wirusem, nie ma powodu do obaw. Apelujemy, aby w przypadku przeziębień i choroby dzieci, nie przysyłać ich do szkoły. Jeśli dziecko przebywało na terenach występowania koronawirusa i ma objawy grypodobne, bezzwłocznie należy powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Jeśli wychowują Państwo dziecko do lat 8, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się rodzicowi zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368)

Dyrektor Szkoły
Kamila Korzeń


Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem
z dnia 27. 02. 2020 r.

pobierzKolejna edycja SKS rozpoczęta
Ruszyła kolejna edycja programu Szkolny Klub Sportowy.

Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy na zajęcia sportowe realizowane w naszej szkole.


Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Polska moja Ojczyzna

W dniu 9.01.2020 młodsze dzieci naszej szkoły miały możliwość uczestniczenia w programie edukacyjnym pt. „Polska moja Ojczyzna, edycja III”. Spotkanie zorganizowała Agencja szkolno-przedszkolna „LUPUS”. Celem wystąpienia przybyłych pań, było zapoznanie dzieci z historią Polski, a w szczególności latami odzyskiwania niepodległości.

Po krótkim wystąpieniu dzieci miały możliwość sfotografowania się w strojach wzorowanych na mundurach żołnierzy Legionów Polskich.

Elżbieta Mirosz
Mikołajki w naszej szkole... Ubieramy choinkę


Dnia 6 grudnia w Mikołajki wspólnie ubieraliśmy w naszej szkole choinkę. Każda z klas przygotowała ręcznie robione ozdoby. Cała szkoła tonęła w czerwonym kolorze. Większość z nas była Mikołajami w czerwonych czapkach, ale były również renifery ;) Mikołaj nie zapomniał zostawić nam słodkiego upominku.
Elżbieta Mirosz


Z życia Samorządu Uczniowskiego…
Gdy Andrzej się zjawi, to i zimę postawi

28 listopada odbyła się dyskoteka andrzejkowa dla wszystkich uczniów.

Podczas zabawy można było obejrzeć niezwykły pokaz chemiczny przygotowany przez uczniów klasy VII w ramach Koła Chemicznego „Chemia wokół nas”. Siódmoklasiści wyczarowali na sali kłęby białego i fioletowego dymu, kawior z herbaty, wulkan, czy ogromne bańko-balony.


w i ę c e j...Dzień Patrona i Jubileusz 55-lecia Szkoły

W dniu 13 XII 2019 r.

odbędzie się uroczystość

Dnia Patrona oraz obchody 55-lecia powstania Szkoły.

O godz. 900 przeprowadzony zostanie

XXXVI Szkolny Konkurs Recytatorski im. Edwarda Szymańskiego

od godz. 1130 rozpczną się oficjalne uroczystości.

Z A P R A S Z A M Y

Dyrektorów Szkoły, Wszystkich Nauczycieli, Pracowników Szkoły,

Absowentów i Uczniów oraz Rodziców

WIĘCEJ...


Czy fizyka jest ciekawa?

W dniu 6 XI 2019 r. uczniowie klasy siódmej wzięli udział w projekcie edukacyjnym Fizyka-pasja-społeczeństwo zorganizowanym na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Samodzielnie wykonali interesujący eksperyment wyznaczając ciepło topnienia lodu. Zwiedzili również Warszawską Starówkę z p. Marią Makos - nauczycielką fizyki i wychowawczynią p. Samantą Gałecką.

Jakie emocje im towarzyszyły? Przeczytajcie relacje swoich koleżanek i kolegów.

c z y t a j...Echa Konkursu Pięknego Czytania…

W dniach 6 - 7 listopada 2019 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim odbył się VIII Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania.


Konkurs obejmował następujące kategorie wiekowe: szkoły podstawowe kl. I-V i VI-VIII oraz szkoły średnie. Uczestnicy kl. I-V czytali utwory Stanisławy Gujskiej a pozostali prozę Gustawa Herlinga Grudzińskiego.

w i ę c e j...Spotkanie z policjantem „Dbamy o swoje bezpieczeństwo”


W dniach 5.11.2019 i 7.11.2019 w naszej szkole w klasach I-III gościł policjant - pan Jacek Nowak, tata Jasia, Maćka, Małgosi i Mateusza.

Pan Jacek przybliżył dzieciom zadania, jakie najczęściej wykonują policjanci podczas służby, a także omówił zagadnienia związane z ruchem drogowym, w tym elementarne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w ruchu drogowym w obszarze zabudowanym i poza.


w i ę c e j...Jesienne muzykowanie

W dniu 7.11.2019 w klasie III miało miejsce ciekawe i niepowtarzalne wydarzenie artystyczne.

Uczennica klasy III - Jaśmina, zaprezentowała dzieciom wiolonczelę - instrument, na którym uczy się grać w szkole muzycznej. Dzieci miały możliwość zobaczenia jak wygląda wiolonczela, ile ma strun, jakie dźwięki można wydobyć z tego instrumentu, w jaki sposób przygotowuje się do grania smyczek. Jaśmina pokazała dzieciom jak używa się kalafonii i wytłumaczyła czym kalafonia jest. Najprościej rzecz ujmując - kalafonia tworzy dźwięk.

Następnie dzieci miały okazję wysłuchać minikoncertu w wykonaniu Jaśminy.

Monika Musiałkiewicz


Regulamin korzystania z szafek szkolnych

Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie,

proszę o zapoznanie się z Regulaminem korzystania z szafek szkolnych określającym zasady oraz organizację użytkowania szafek przez uczniów i przedszkolaków naszej Szkoły.

Dyrektor Szkoły
Kamila Korzeń


Wizyta na grobach żołnierzy

1 listopada jest dla każdego człowieka dniem wyjątkowej zadumy. Wspominamy bliskich, którzy odeszli, odwiedzamy ich groby, zapalamy znicze i odmawiamy modlitwy.

Wśród grobów, na wielu cmentarzach znajdujemy też takie, których imion i nazwisk często nie znamy. Wiemy natomiast, że walczyli za naszą Ojczyznę. To groby żołnierzy, którzy nie wrócili do domu. Zginęli podczas walki. Groby, które znajdujemy nie tylko na cmentarzach, ale też na polach, w lasach.

w i ę c e j...Otwarcie nowej pracowni komputerowej

28 października 2019 r. do naszej szkoły przybyli honorowi goście: Wójt Gminy Siennica Pan Stanisław Duszczyk, Inspektor d/s Pozyskiwania Środków Zewnętrznych dla Urzędu Gminy i Jednostek Podległych Pani Agnieszka Chmielecka oraz Sekretarz Gminy Siennica Pani Ksenia Wąsowska.

W październiku oddano bowiem do użytku nowoczesną pracownię informatyczną finansowaną ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych oraz z budżetu Gminy Siennica.

w i ę c e j...Ślubowanie klasy I

16 października 2019 r. na długo zapisze się w pamięci uczniom klasy I oraz ich rodzicom. Po długich oczekiwaniach stali się pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej w Grzebowilku.

W tym dniu o godzinie 1045 rozpoczęła się uroczystość, podczas której pierwszoklasiści zaprezentowali swoje wokalno-aktorskie talenty. Podczas występów złożyli przed Sztandarem Szkoły ślubowanie, a Pani Dyrektor Kamila Korzeń dokonała pasowania pierwszaków, po którym zostały im wręczone legitymacje oraz znaczki szkolne.

Uroczystość odbyła się w obecności rodziców, nauczycieli, a także całej szkolnej społeczności. Po jej zakończeniu, dzięki zaangażowaniu rodziców, dzieci z klasy I, II i III udały się na słodki poczęstunek. Specjalne podziękowania należą się uczniom z klasy IV: Hani Podbielskiej, Jakubowi Rozwadowskiemu, Szymonowi Zgódka oraz Marysi De Klerck, którzy wcielili się w role sprawujących władzę w&n8sp;królestwie Kredkolandii.

Zdjęcia z uroczystości

Agnieszka Jurkowska


Dzień Edukacji Narodowej


14 października to tradycyjnie obchodzony w całym naszym kraju, także w naszej szkole - Dzień Nauczyciela, święto osób związanych z edukacją i szkolnictwem.

W radosnych nastrojach spotkaliśmy się wszyscy przed południem, aby podczas akademii przygotowanej przez SU złożyć życzenia i wręczyć kwiaty nauczycielom i pracownikom obsługi.

w i ę c e j...Dzień Tabliczki Mnożenia

4 października 2019 r. to IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

Akcję edukacyjną przeprowadziły dziewczęta z klasy ósmej. W tym dniu uczniowie i osoby dorosłe losując karty z przykładami tabliczki mnożenia i dzielenia rozwiązywali 10 przykładów. Ósmoklasistki sprawdzały, kto zdobył maximum punktów. Każdy uczestnik, który poprawnie odpowiedział na wszyskie pytania, otrzymał podczas szkolnego apelu tutuł Ekspera Tabliczki Mnożenia oraz nagrodę - kalendarz na bieżący rok szkolny lub mały gadżet rowerowy.

Wszystkim zwycięzcom GRATULUJEMY!!!Dzień Chłopaka


30 września obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Z tej okazji dziewczęta z Samorządu Uczniowskiego złożyły życzenia swoim szkolnym Kolegom i Panom pracującym w naszej szkole oraz przygotowały słodki upominek.

Kilka dni póżniej SU zorganizował dyskotekę dla klas III-VIII, na której wszyscy uczniowie fajnie bawili się.

w i ę c e j...Stajemy na progu nowego roku szkolnego

W dniu 2 września 2019 r. zadźwięczał pierwszy dzwonek rozpoczynający nowy rok szkolny 2019/2020. Inaugurację uświetnił swoją obecnością Zastępca Wójta Gminy Siennica Pan Mariusz Kozera. Wręczył Akt powierzenia obowiązków dyrektora na okres 5 lat Pani Kamili Korzeń.

Dyrektor Szkoły otrzymała gratulacje i kwiaty od Rady Rodziców. Skierowała swoje słowa do społeczności szkolnej. Przedstawiła organizację roku, zmiany związane z przyporządkowaniem sal lekcyjnych poszczególnym klasom oraz poinformowała o nauce klas starszych w utworzonych klaso-pracowniach.

Klasa szósta przedstawiła część artystyczną. Mogliśmy obejrzeć żartobliwie poprowadzoną lekcję. Szóstoklasiści przygotowywali się do swoich występów w ostatnie dni wakacji pod kierunkiem wychowawcy Pana Kamila Kubickiego.

Życzymy uczniom zapału do zdobywania nowych umiejętności oraz zadowolenia z osiąganych wyników.

AT

fot. Elżbieta Mirosz


Zebranie rodziców

W dniu 17 września 2019 r. o godz. 1800

zapraszamy rodziców

na zebranie ogólne oraz zebrania klasowe.


Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/20 odbędzie się

2 września 2019 r.


   800   Msza Św. w kościele p.w. Św. Kazimierza Królewicza
   900   Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego - sala gimnastyczna


Dni adaptacyjne w przedszkolu

Ośrodek Przedszkolny

zaprasza

29 - 30 sierpnia 2019 r. w godzinach 1000 - 1200

wszystkie przedszkolaki

na wspólną zabawę w ramach dni adaptacyjnych.

w i ę c e j...Podręczniki do religii na rok szkolny 2019/2020

Na rok szkolny 2019/2020 dla dzieci z oddziału przedszkolnego, przygotowawczego oraz z klas I-III zostały zamówione podręczniki do nauczania religii. Będzie można je odebrać we wrześniu bezpośrednio od katechety. Koszt podręczników będzie podany we wrześniu.

Uczniowie klas IV-VIII są zobowiązani do samodzielnego zakupu podręcznika do religii. Jest możliwość odkupienia podręczników od uczniów klas starszych. Bardzo proszę, aby wszystkie dzieci miały podręczniki na 1 września.

Z poważeniem
Katarzyna Podbielska

Pobierz   Podręczniki do religii dla klas IV-VIIIKalendarz roku szkolnego 2019/2020

Kalendarz Dni wolne od zajęć
dydaktycznych i wychowawczych
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 2 września 2019 r.
2-3 stycznia 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2019 r.
21, 22, 23 kwietnia 2020 r. dla klas I-VII
Ferie zimowe 10-23 lutego 2020 r.
12 czerwca 2020 r.
odpracowany 8 lutego2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 9-14 kwietnia 2020 r.
Egzamin ósmoklasisty 21, 22, 23 kwietnia 2020 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.
Ferie letnie 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.
 Rozkład zajęć i przerw

Lekcje Przerwy
800 - 845 845 - 855
855 - 940 940 - 950 - przerwa śniadaniowa
950 - 1035 1035 - 1045
1045 - 1130 1130 - 1150 - przerwa obiadowa
1150 - 1235 1235 - 1245
1245 - 1330 1330 - 1340
1340 - 1425 1425 - 1435
1435 - 1520