Strona główna Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku

Stajemy na progu nowego roku szkolnego

W dniu 2 września 2019 r. zadźwięczał pierwszy dzwonek rozpoczynający nowy rok szkolny 2019/2020. Inaugurację uświetnił swoją obecnością Zastępca Wójta Gminy Siennica Pan Mariusz Kozera. Wręczył Akt powierzenia obowiązków dyrektora na okres 5 lat Pani Kamili Korzeń.

Dyrektor Szkoły otrzymała gratulacje i kwiaty od Rady Rodziców. Skierowała swoje słowa do społeczności szkolnej. Przedstawiła organizację roku, zmiany związane z przyporządkowaniem sal lekcyjnych poszczególnym klasom oraz poinformowała o nauce klas starszych w utworzonych klaso-pracowniach.

Klasa szósta przedstawiła część artystyczną. Mogliśmy obejrzeć żartobliwie poprowadzoną lekcję. Szóstoklasiści przygotowywali się do swoich występów w ostatnie dni wakacji pod kierunkiem wychowawcy Pana Kamila Kubickiego.

Życzymy uczniom zapału do zdobywania nowych umiejętności oraz zadowolenia z osiąganych wyników.

AT

fot. Elżbieta Mirosz


Zebranie rodziców

W dniu 17 września 2019 r. o godz. 1800

zapraszamy rodziców

na zebranie ogólne oraz zebrania klasowe.


Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/20 odbędzie się

2 września 2019 r.


   800   Msza Św. w kościele p.w. Św. Kazimierza Królewicza
   900   Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego - sala gimnastyczna


Dni adaptacyjne w przedszkolu

Ośrodek Przedszkolny

zaprasza

29 - 30 sierpnia 2019 r. w godzinach 1000 - 1200

wszystkie przedszkolaki

na wspólną zabawę w ramach dni adaptacyjnych.

w i ę c e j ...Podręczniki do religii na rok szkolny 2019/2020

Na rok szkolny 2019/2020 dla dzieci z oddziału przedszkolnego, przygotowawczego oraz z klas I-III zostały zamówione podręczniki do nauczania religii. Będzie można je odebrać we wrześniu bezpośrednio od katechety. Koszt podręczników będzie podany we wrześniu.

Uczniowie klas IV-VIII są zobowiązani do samodzielnego zakupu podręcznika do religii. Jest możliwość odkupienia podręczników od uczniów klas starszych. Bardzo proszę, aby wszystkie dzieci miały podręczniki na 1 września.

Z poważeniem
Katarzyna Podbielska

Pobierz   Podręczniki do religii dla klas IV-VIIIKalendarz roku szkolnego 2019/2020

Kalendarz Dni wolne od zajęć
dydaktycznych i wychowawczych
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 2 września 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2019 r.
Ferie zimowe 10 - 23 lutego 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 9 - 14 kwietnia 2020 r.
Egzamin ósmoklasisty 15, 16, 17 kwietnia 2020 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.
Ferie letnie 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.
 Rozkład zajęć i przerw

Lekcje Przerwy
800 - 845 845 - 855
855 - 940 940 - 950 - przerwa śniadaniowa
950 - 1035 1035 - 1045
1045 - 1130 1130 - 1150 - przerwa obiadowa
1150 - 1235 1235 - 1245
1245 - 1330 1330 - 1340
1340 - 1425 1425 - 1435
1435 - 1520